Strefa OMSI

Pełna wersja: Cenniki biletów w miastach
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3 4
Wątek dla tych co chcą się podzielić cennikami przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Tak więc zacznę. Cytat z zkm.elblag.pl

Cytat:Bilet jednorazowy w strefie miejskiej 2.40 zł 1.20 zł
Przejazd Przesiadkowy w strefie miejskiej u kierowcy* 3.00 zł 1.50 zł
Bilet jednorazowy na linii nocnej 3.00 zł 1. 50 zł
Bilet pięcioprzejazdowy w strefie miejskiej 11.00 zł 5.50 zł
Bilet jednorazowy w strefie gminy Elbląg z wyjątkiem Gronowa Górnego i
strefie miejskiej 3.60 zł 1.80 zł
Bilet jednorazowy w strefie gminy Elbląg dotyczący wyłącznie Gronowa
Górnego
i strefie miejskiej 2.40 zł 1.20 zł
Bilet jednorazowy w strefie gminy Milejewo i strefie miejskiej 4.00 zł 2.00 zł
Bilet jednodniowy z bileterki oraz zakupiony przy użyciu telefonu
komórkowego
w strefie miejskiej ** 11.00 zł 5.50 zł

* przesiadka w ciągu 30 min. od pierwszego skasowania
** bilet jednodniowy ważny w dniu zakupu, uprawnia do wielokrotnych przejazdów, nie obowiązuje na linii nocnej.

Przejazd jednorazowy przekraczający 2 przystanki w strefie miejskiej 2.20 zł 1.10 zł
Przejazd jednorazowy nieprzekraczający 2 przystanków w strefie
miejskiej** 2.00 zł 1.00 zł
Przejazd przesiadkowy w ciągu 20 min. w strefie miejskiej (opłata za drugi
przejazd) *** 0.80 zł 0.40 zł
Przejazd jednorazowy w strefie gminy Elbląg z wyjątkiem Gronowa Górnego
i strefie miejskiej 3.40 zł 1.70 zł
Przejazd jednorazowy w strefie gminy Elbląg dotyczący wyłącznie Gronowa
Górnego i strefie miejskiej 2.20 zł 1.10 zł
Przejazd jednorazowy w strefie gminy Milejewo i strefie miejskiej 3.80 zł 1.90 zł

** dotyczy przejazdów, od przystanku "0" do maksymalnie 2-go przystanku
*** drugi przejazd następnym pojazdem w ciągu 20 min. od momentu zarejestrowania wyjścia z poprzedniego pojazdu.
Oba przejazdy muszą się odbywać
w strefie miejskiej.


Cennik biletów promocyjnych zakupionych przy użyciu telefonu komórkowego
Bilet jednorazowy w strefie miejskiej 2.20 zł 1.10 zł
Bilet jednorazowy w strefie gminy Elbląg z wyjątkiem Gronowa Górnego i
strefie miejskiej 3.40 zł 1.70 zł
Bilet jednorazowy w strefie gminy Elbląg dotyczący wyłacznie Gronowa
Górnego i strefie miejskiej 2.20 zł 1.10 zł
Bilet jednorazowy w strefie gminy Milejewo i strefie miejskiej 3.80 zł 1.90 zł


Cennik biletów okresowych za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Elblągu

I. Bilety w strefie miejskiej

1.1 Bilet miesięczny imienny na 2 wybrane linie miesiąc 69.00 zł 34.50 zł

1.2 Bilet miesięczny imienny sieciowy na wszystkie linie miesiąc 80.00 zł 40.00 zł

1.3 Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela na wszystkie linie miesiąc 120.00 zł 60.00 zł

1.4 Bilet 30-dniowy imienny sieciowy na wszystkie linie (łącznie z linią nocną)** 30 dni 85.00 zł 42.50 zł

1.5 Bilet miesięczny wakacyjny imienny sieciowy dla młodzieży do 24 roku na
podstawie legitymacji szkolnej, w okresie lipiec-sierpień miesiąc - 30.00 zł

1.6 Bilet grupowy jednodniowy dla uczestników kolonii i zimowisk (grupa 10 i
więcej osób)*** zł/osobę 1.00zł

1.7 Bilet semestralny imienny dla uczniów i studentów szkół wyższych na okres
01.09. - 31.01. i 01.02.-30.06. - bilety dostępne WYŁĄCZNIE : w Centrum Obsługi Klienta, w punkcie przy ul. Ogólnej (CH Ogrody), Plac Słowiański i
budynek dworca PKS zł/semestr 170.00zł

1.8 Bilet dekadowy (10 dniowy) imienny na dwie wybrane linie 10 dni 24.00 zł 12.00 zł

1.9 Bilet dekadowy (10 dniowy) imienny sieciowy na wszystkie linie 10 dni 28.00 zł 14.00 zł

1.10 Bilet dekadowy (10 dniowy) wakacyjny imienny sieciowy dla młodzieży do
24 roku na podstawie leg. szkolnej, w okresie lipiec-sierpień 10 dni - 11.00 zł


II.a Bilety w strefie gminy Elbląg z wyjątkiem Gronowa Górnego*

2.1.a Bilet miesięczny imienny miesiąc 98.00 zł 49.00 zł

2.2.a Bilet dekadowy (10 dniowy) imienny 10 dni 36.00zł 18.00 zł


II.b Bilety w strefie gminy Elbląg dotyczące wyłącznie Gronowa Górnego* 2.1.b Bilet miesięczny imienny na dwie wybrane linie miesiąc 69.00 zł 34.50 zł

2.2.b Bilet miesięczny imienny sieciowy na wszystkie linie miesiąc 80.00 zł 40.00 zł

2.3.b Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela na wszystkie linie miesiąc 120.00 zł 60.00 zł

2.4.b Bilet 30-dniowy imienny sieciowy na wszystkie linie ( łącznie z linią nocną)** 30 dni 85.00 zł 42.50 zł

2.5.b Bilet miesięczny wakacyjny imienny sieciowy dla młodzieży do 24 roku na
podstawie legitymacji szkolnej,w okresie lipiec-sierpień miesiąc 30.00 zł

2.6.b Bilet grupowy jednodniowy dla uczestników kolonii i zimowisk (grupa 10 i
więcej osób)*** zł/osobę 1.00zł

2.7.b Bilet semestralny imienny dla uczniów i studentów szkół wyższych na okres
01.09. - 31.01. i 01.02.-30.06. zł/semestr 170.00zł

2.8.b Bilet dekadowy (10 dniowy) imienny na dwie wybrane linie 10 dni 24.00 zł 12.00 zł

2.9.b Bilet dekadowy (10 dniowy) imienny sieciowy na wszystkie linie 10 dni 28.00 zł 14.00 zł

2.10. Bilet dekadowy (10 dniowy) wakacyjny imienny sieciowy dla młodzieży do
24 roku na podstawie leg. szkolnej, w okresie lipiec-sierpień 10 dni 11.00 zł


III. Bilety w strefie gminy Milejewo*

3.1 Bilet miesięczny imienny miesiąc 110.00 zł 55.00 zł
3.2 Bilet dekadowy (10 dniowy) imienny miesiąc 40.00 zł 20.00 zł


* bilety obowiązują też w strefie miejskiej

** bilet okresowy 30-dniowy obowiązuje od pierwszego dnia okresu, na który został wykupiony przez kolejnych 30 dni
kalendarzowych

*** sprzedaż biletów grupowych w biurze ZKM na podstawie listy imiennej organizatora kolonii lub zimowiska. Przejazd bez
ważnego biletu grupowego obciąża
opiekuna grupy

UWAGA! Na linii nocnej nie obowiązują bilety miesięczne i okresowe za wyjątkiem biletu okresowego 30-dniowego.
Ponieważ jest za dużo pisania, i jestem leniwy, po prostu wkleje tutaj JPGa z wykazu cen biletów w Łódzkim MPK
[Obrazek: taryfa_2013_pl.jpg]
A tutaj więcej informacji co i jak o ile kogoś to interesuje http://mpk.lodz.pl/showarticleslist.acti...lna+taryfa
Kod:
BILETY DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY DO KASOWANIA W POJEŹDZIE:

Ceny biletów podane w PLN
Rodzaj biletu    Normalny    Ulgowy
ustawowy    Ulgowy
lokalny    Rodzinny
dzienny
STREFA MIEJSKA
Bilet jednorazowy    2,50    1,25    1,50    
Karnet 10-cio przejazdowy    22,50    11,25    13,50    
Bilet 24 godzinny    8,00    4,00    4,60    
Bilet ważny w soboty i dni świąteczne                11,00
STREFA POZAMIEJSKA I
Bilet jednorazowy    2,70    1,35    1,60    
STREFA POZAMIEJSKA II
Bilet jednorazowy    3,10    1,55    1,80    
STREFA GMINNA (WAŻNE WEWNĄTRZ JEDNEJ STREFY POZAMIEJSKIEJ)
Bilet jednorazowy    2,30    1,15    1,30    
Rozpoczęte karnety 10-cio przejazdowe zachowują ważność do 14.03.2012r.
Do zakupionych biletów jednorazowych i karnetów można dokupić dodatki uzupełniające je do obowiązującej taryfy opłat.
Dodatki do nabycia w punktach sprzedaży i informacji MPK:
Dworzec Autobusowy MPK ul. Stefana Batorego 92
Punkt Sprzedaży Rynek 22
Zajezdnia MPK ul. Stanisława Wyspiańskiego 22
BILETY DOSTĘPNE U KIEROWCY:

Ceny biletów podane w PLN
Bilety jakie sprzedaje kierowca:
Rodzaj biletu    Normalny    Ulgowy
ustawowy    Ulgowy
lokalny    Rodzinny
dzienny
STREFA MIEJSKA
Bilet 15 minutowy*    2,80    1,40    1,75    
Bilet 24 godzinny    8,00    4,00    4,60    
Bilet ważny w soboty i dni świąteczne                11,00
STREFA POZAMIEJSKA I
Bilet 15 minutowy*    3,00    1,45    1,85    
STREFA POZAMIEJSKA II
Bilet 15 minutowy*    3,40    1,70    2,05    
STREFA GMINNA (WAŻNE WEWNĄTRZ JEDNEJ STREFY POZAMIEJSKIEJ)
Bilet 15 minutowy*    2,60    1,20    1,65    
*Bilet czasowy 15 minutowy ważny jest przez 15 minut od momentu zakupu bez względu na ilość przesiadek, a także do końca kursu w pojeździe, w którym został zakupiony na obszar strefy jego obowiązywania.
BILETY OKRESOWE DOSTĘPNE W PUNKTACH MPK:

Ceny biletów podane w PLN
Rodzaj biletu    Normalny    Ulgowy
ustawowy    Ulgowy
lokalny    Na
okaziciela
STREFA MIEJSKA
Bilet 10-cio dniowy    30,00    15,00    18,00    48,50
Bilet 15-to dniowy    42,50    21,25    25,50    64,20
Bilet miesięczny    75,00    37,50    44,90    125,00
Bilet kwartalny    213,80    106,90    128,00    356,30
Bilet półroczny    405,00    202,50    242,50    675,00
Bilet roczny    765,00    382,50    458,00    1275,00
Bilet 5-cio miesięczny szkolny            202,10    
Bilet 10-cio miesięczny szkolny            381,70    
Dopłata do biletu strefowego 10-cio dniowego    15,05    7,50    9,00    
Dopłata do biletu strefowego 15-to dniowego    22,45    11,20    13,45    
Dopłata do biletu strefowego miesięcznego    40,00    20,00    23,95    
Dopłata do biletu strefowego kwartalnego    114,00    57,00    68,30    
Dopłata do biletu strefowego półrocznego    216,00    108,00    129,30    
Dopłata do biletu strefowego rocznego    408,00    204,00    244,30    
Dopłata do biletu 5-cio miesięczny szkolny            107,80    
Dopłata do biletu 10-cio miesięczny szkolny            203,60    
STREFA POZAMIEJSKA I
Bilet 10-cio dniowy    32,40    16,20    19,20    
Bilet 15-to dniowy    40,50    20,25    24,00    
Bilet miesięczny    73,00    36,50    43,20    
Bilet kwartalny    208,10    104,05    123,10    
Bilet półroczny    394,20    197,10    233,30    
Bilet roczny    744,60    372,30    440,60    
Bilet 5-cio miesięczny szkolny            194,40    
Bilet 10-cio miesięczny szkolny            367,20    
STREFA POZAMIEJSKA II
Bilet 10-cio dniowy    37,20    18,60    21,65    
Bilet 15-to dniowy    46,50    23,25    27,00    
Bilet miesięczny    83,70    41,85    48,60    
Bilet kwartalny    238,50    119,25    138,50    
Bilet półroczny    452,00    226,00    262,40    
Bilet roczny    853,70    426,85    495,70    
Bilet 5-cio miesięczny szkolny            218,70    
Bilet 10-cio miesięczny szkolny            413,10    
STREFA GMINNA (WAŻNE WEWNĄTRZ JEDNEJ STREFY POZAMIEJSKIEJ)
Bilet miesięczny    59,80    29,90    33,80    
BILETY MIĘDZYSTREFOWE
Bilet kwartalny            84,90    
Bilet półroczny            160,90    
Bilet roczny            304,00    
Bilet miesięczny szkolny            29,80    
Bilet 5-cio miesięczny szkolny            134,10    
Bilet 10-cio miesięczny szkolny            253,30    
OPŁATY DODATKOWE

Opłata dodatkowa gotówkowa    70,00 zł
Opłata dodatkowa kredytowa    110,00 zł
Opłata za umyślne zanieczyszczenie, niszczenie autobusów lub przystanków    125,00 zł
Za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy
środka transportu bez uzasadnionej przyczyny    250,00 zł
Ulga dla opłaty dodatkowe płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania    40 %
Ulga dla opłaty dodatkowe płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania    30 %
ZA PRZEJAZD BEZ WAŻNEGO BILETU UWAŻA SIĘ

Kasowanie biletu w czasie kontroli, posiadanie biletu o zaniżonej cenie, posługiwanie się znaczkiem bez legitymacji MPK lub o numerze niezgodnym z numerem legitymacji, okazanie biletu powtórnie skasowanego, zniszczonego lub odstąpionego, brak dokumentów upoważniających do korzystania z ulgi, przewóz bagażu niezgodnie z przepisami.

POZOSTAŁE PRZEPISY

Opłata za przewóz 1 szt. bagażu o wym. 60x40x20 cm, wózków dziecinnych nie składanych,
nart, sanek, dużych psów - 2,50 zł.
Bilet okresowy strefowy (pozamiejski) z wyjątkiem biletów 10-cio dniowego i 15-to dniowego
ważny w jedną stronę stanowi 50 % ceny obowiązującej na tej trasie w obie strony.
Bilety jednorazowe i okresowe (normalne i ulgowe) ważne są całą dobę.
Bilety okresowe (znaczki) ważne są wyłącznie z legitymacją MPK o numerze zgodnym z numerem znaczka.
Link do taryfy biletów Warszawa:
http://www.ztm.waw.pl/?c=110&l=1
ZTM Lublin: http://www.ztm.lublin.eu/?op=content&sid=14&id=8

Daję link bo tego dużo
Rzadko aktualnie przebywam w Radomiu, no ale popatrzcie sobie jak stoją ceny u nas:
http://www.mzdik.pl/index.php?id=157

Szkoda, że za wzrostem cen nie idzie wzrost jakościowy. Autobusy (bo nic innego nie mamy) jeżdżą dość rzadko i często niepunktualnie. A może po przeprowadzce do Warszawy tylko tak mi się wydaje...
Heh....przyjedź do Rzeszowa. MPK-iem z 10:30 pojedziesz o 11:15 xD
w MZK Konin sprawa wygląda tak:
1. Bilety jednorazowe:
1)Bilet ulgowy jednorazowy na jeden przejazd lub 30 minut przesiadek - 1,40 zł.
2)Bilet normalny jednorazowy na jeden przejazd lub 30 minut przesiadek - 2,80 zł.
2. Bilety grupowe:
1)Dla 5 osób w raz z opiekunem na jeden przejazd lub 30 minut przesiadek - 5,50 zł.
2)Dla 10 osób w raz z opiekunem na jeden przejazd lub 30 minut przesiadek - 11 zł.
3. Bilety dobowe (24h)
1)Normalny ważny 24h od chwili skasowania - 12 zł.
2)Ulgowy ważny 24h od chwili skasowania - 6 zł.

To takie najważniejsze, wszystkie ceny tutaj: http://mzk-konin.com.pl/cennik-biletow.html
Ja się pochwalę ode mnie
http://www.kzkgop.com.pl/strony/p-1-cennik-oplat.html

Czy jest dobrze czy źle ( drogo czy tanio ) według was to oceńcie
i moje W przyszłym roku toruński przewoźnik będzie chciał więcej pieniędzy od pasażerów. Dobra wiadomość to np. taka, że do Lubicza dojedziemy MZK.
Miejski Zakład Komunikacji znowu podwyższy ceny biletów. Wzrost cen spowodowany jest wzrostem kosztów energii elektrycznej i paliwa. Są na szczęście też dobre wiadomości dla pasażerów komunikacji publicznej.

Ceny biletów w 2013 MZK Toruń
Normalny - 2,80 zł
Ulgowy - 1,40 zł
Miesięczny na tramwaj - 72 zł
Ulgowy miesięczny na tramwaj - 38 zł

To nie jedyne zmiany, które zostaną wprowadzone w komunikacji miejskiej w przyszłym roku. W planach jest także rozbudowa sieci tramwajowej i stworzenie nowych linii prowadzących do Lubicza.

Więcej do budżetu
Poprzednia podwyżka cen biletów miała miejsce na początku bieżącego roku. Wtedy również konieczność podwyżki władze miejskie tłumaczyły rosnącymi kosztami paliwa.
Dzięki podwyżkom miasto zyska w przyszłym roku ponad 40 tys. zł, które wpłyną do budżetu miasta.
Pieniądze te mają zostać wydane na zakup paliwa, które wykorzystane zostanie w autobusach komunikacji miejskiej, na zakup energii oraz utrzymanie przystanków autobusowych.
Więcej za bilety zapłacić trzeba będzie od 1 stycznia 2013 roku. Podwyżki obejmą wszystkie rodzaje biletów, z wyjątkiem miesięcznych oraz specjalnych biletów ulgowych. Wzrosną ceny za bilety: normalny jednorazowy, który kosztować będzie 2,80 zł; ulgowy – 1,40 zł. Miesięczny bilet tramwajowy na jedną linię kosztować będzie prawie 72 zł, a ulgowy – prawie 36 zł.
Za możliwość przejazdów autobusem na bilecie miesięcznym zapłacić trzeba będzie natomiast prawie 76 zł. Studenci i uczniowie na bilet ulgowy wydadzą 38 zł.

Rozwój sieci tramwajowej
„Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma za zadanie zmodernizować toruńską sieć tramwajową.
W ramach projektu zbudowany zostanie system sygnalizacji świetlnej, która będzie miała za zadanie w pierwszej kolejności przejazd tramwajom. Na trasach przebudowane zostaną także przystanki – tak, żeby umożliwić pasażerom wsiadanie do pojazdów niskopodłogowych.

Nowa trasa
Ostatnim etapem projektu będzie pociągnięcie trasy tramwajowej biegnącej do miasteczka akademickiego UMK (pętla znajdować będzie się przy ul. Olimpijskiej, która również zostanie zmodernizowana).
Cała trasa posiadać ma 13 przystanków. Nowa linia prowadząca na Bielany przebiegać będzie od ul. Sienkiewicza na trasie: Sienkiewicza, Fałata, Od Nowa, Akademiki, Rektorat UMK, Okrężna i Bielany, gdzie znajdować będzie się pętla.
Nowa linia zostanie połączona z Rubinkowem za pomocą istniejących linii 1,2 i 3, które zatrzymują się na Placu Teatralnym. W ten sposób plac stanie się głównym punktem przesiadkowym, łączącym wszystkie linie tramwajowe na terenie Torunia, a komunikacja tramwajowa obejmie swoim zasięgiem większą część prawobrzeżnej części miasta.
Zlikwidowana zostanie natomiast linia nr 4, prowadząca do Motoareny.

MZK do Lubicza i z powrotem
Pierwszego stycznia 2013 roku autobusy komunikacji miejskiej zaczną kursować do Lubicza, Gronowa i Krobii. Oprócz działającej linii 23 wydłużona ma zostać trasa nr 21, która przebiegać będzie od pętli przy ul. Wapiennej aż do Gronowa.
Oprócz tego powstaną także linie: 37 (od Placu Teatralnego, do Gronowa, przez ul. Skłodowskiej-Curie) i linia 35, która wytyczona zostanie na trasie: Plac Teatralny, Lubicz, Korbia. Nie wiadomo dokładnie, ile ma kosztować przejazd autobusami kursującymi po wymienionych liniach podmiejskich.
MZK od 1 grudnia przyspieszyło także kursy tramwajów z linii nr 3 oraz autobusów kursujących na trasie linii nr 20. Kolejne modyfikacje rozkładów jazdy planowane są przez MZK na 9 grudnia i związane mają być z odjazdami pociągów z dworców kolejowych.
Stron: 1 2 3 4
Przekierowanie