Strefa OMSI

Pełna wersja: MPK-Łódź Sp. z o.o.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[Obrazek: logo.png]
Witajcie!:)
W tym wątku powspominamy troszkę dawne czasy łódzkiego MPK i obejrzymy łódzki tabor, tak więc zapraszam.;)

Historia MPK-Łódź

1897 - Łódzki magistrat podpisał umowę z grupą przemysłowców łódzkich „o rozpoczęciu i warunkach eksploatacji sieci tramwajowej na terenie miasta Łodzi”. Powstaje przedsiębiorstwo "Towarzystwo Dróg Żelaznych Miejskich".

23.12.1898 r. - Wyjazd pierwszych tramwajów na dwie linie o łącznej długości 5,8 km.

1900 - Rozszerzenie sieci tramwajowej do 9 linii i 25 km.

1901 - "Towarzystwo Dróg Żelaznych Miejskich" zmienia nazwę na "Towarzystwo Kolei Elektrycznej Łódzkiej".
 • Wyjazd pierwszych tramwajów podmiejskich do Pabianic i Zgierza.

1908 - Powstaje "Towarzystwo Akcyjne Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych".

1925 - Zmiana nazwy "Towarzystwa Kolei Elektrycznej Łódzkiej" na "Kolej Elektryczną Łódzką S. A."

1948:
 • Połączenie "Kolei Elektrycznej Łódzkiej" i "Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych" w jedno przedsiębiorstwo o nazwie Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Łodzi.
 • Wprowadzenie - po raz pierwszy do komunikacji miejskiej - autobusów (7 szt).

1951 - Miejskie Zakłady Komunikacyjne zmieniają nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi, które działało do roku 1992.

1991 - Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/277/91 z dnia 18.12.1991 r. określono kierunki zmian strukturalnych w MPK.

01.01.1993r. - Rozpoczyna działalność Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres działania obejmuje teren Gminy Łódź.

01.04.1994 r. - Powstanie w strukturze MPK - Łódź Spółka z o.o. Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych.

***

23.12.1898 r. - To dzień uroczystego otwarcia ruchu osobowego. O godz. 13-tej na ulice Łodzi wyruszył pierwszy tramwaj z zajezdni przy ul. Tramwajowej i ulicami Dzielną (obecnie Narutowicza), Piotrkowską przez Nowy Rynek (Plac Wolności), Średnią zajechał pod ówczesny park kultury i wypoczynku "Helenów". Łączna długość tej trasy wynosiła 2,8 km.

- Trasa powrotna wiodła przez Nowy Rynek, ul. Piotrkowską do zajazdu "Paradyż". Łączna długość tej trasy wynosiła 3 km.

- Wkrótce wybudowano na terenie miasta dalsze trasy i uruchomiono kolejne linie, dające cztery następujące połączenia:
 • Od Placu Kościelnego, przez Nowy Rynek, ul. Piotrkowską do Górnego Rynku (Plac Reymonta).
 • Od cmentarzy przy ul. Cmentarnej i Ogrodowej, ul. Konstantynowską do Nowego Rynku.
 • Od parku "Helenów", ul. Średnią do Nowego Rynku.
 • Od Piotrkowskiej ul. Dzielną do Dworca Fabrycznego i zajezdni przy ul. Nowowysokiej (Tramwajowej).

- W roku 1900 rozszerzono sieć tramwajową w Łodzi o dalsze 9 km, co stanowiło już sieć torową o łącznej długości 24,73 km. Otwarto linie w kierunku Widzewa wzdłuż ul. Głównej oraz na ul. Andrzeja, Długiej i Milsza (Kopernika).

- Na terenie miasta istniało wówczas 9 czynnych linii tramwajowych, których zasadniczy układ utrzymywał się przez szereg następnych lat, z nieznacznymi zmianami, polegającymi na wydłużaniu linii w miarę budowy nowych odcinków tras.

- W latach 1904-1905 wybudowano nowe odcinki tras na następujących ulicach: Zarzewskiej (Przybyszewskiego) do Rynku Geyera (Pl. Reymonta), Widzewskiej (Kilińskiego), Długiej (Gdańskiej), Pańskiej (Żeromskiego) i Radwanskiej.

- W przeddzień wybuchu I wojny światowej w Łodzi było już 12 linii tramwajowych.

- W okolice Dworca Kaliskiego, a dokładnie w pobliże obecnego skrzyżowania ul. Kopernika i al. Włókniarzy tramwaje dotarły dopiero w październiku 1913 r. Na plac przed dworcem tramwaje wjechały w 1933 r., ale ułożono tam tylko tzw. "weksel" (pętla powstała w 1947 r.).

- Ważnym wydarzeniem regulującym problem komunikacji na terenie Łodzi, było podpisanie umowy koncesyjnej pomiędzy Gminą Miejską Łódź i Spółką Akcyjną Kolei Elektrycznej Łódzkiej dotyczącej rozbudowy i eksploatacji istniejącej w Łodzi sieci tramwajowej. Umowa ta obowiązywała od 1 czerwca 1923 r., a jej czas trwania określono na 40 lat tj. do dnia 31 grudnia 1962 r.

- W wyniku zawartej umowy w 1924 r. powstało kilka linii dalej sięgających do przedmieścia:
 • ul. Rzgowska od Górnego Rynku do kolei na Chojnach, o długości 2.252 mb.
 • ul. Brzezińska od Pl. Kościelnego do Al. Cmentarnej - 2.325 mb.
 • ul. Łagiewnicka od Pl. Kościelnego do Bałuckiego Rynku i na Bałuckim Rynku - 647 mb.
 • drugi tor na ul. Kopernika i Konstantynowskiej - 617 mb.

  - W roku 1925 wybudowano tory tramwajowe na Widzewie od ul. Konstytucyjnej do torów kolejowych i na ul. Srebrzyńskiej - od cmentarzy do kolei.

  - Rok 1927 , to następny etap rozwoju sieci. Powstają nowe, ważne odcinki tras na ulicach Kilińskiego od Głównej do Przejazd; Przejazd - od Piotrkowskiej do Przędzalnianej; na ul. Zielonej - do Pl. Hallera oraz drugie tory m.in. na ul. Rzgowskie.

  - Rok 1928 , to rok nowych inwestycji torowych. Poza oddaniem do użytku nowej zajezdni tramwajowej przy ul. Dąbrowskiego powstaje około 22 km. nowych torów w następujących miejscach:
  • na ul. Brzezińskiej - wydłużenie torów do cmentarzy
  • na ul. Pomorskiej - od Helenowa do ul. Zagajnikowej, które w następnym roku wydłużono do ul. Morskie j (Tamki)
  • na ul. Przejazd - od ul. Przędzalnianej do ul. Zagajnikowej i Zagajnikową do ul. Rokicińskiej (Piłsudskiego)
  • na ul. Napiórkowskiego (Przybyszewskiego) - od ul. Kilińskiego do ul. Tatrzańskiej
  • na ul. Kilińskiego - od ul. Napiórkowskiego do ul. Dąbrowskiej (do zajezdni)
  • na ul. Dąbrowskiej (J. Dąbrowskiego) - od ul. Rzgowskiej do ul. Kilińskiego
  • na ul. Kątnej (Wróblewskiego)
  • na ul. Kilińskiego - od ul. Narutowicza do ul. Brzezińskiej (Wojska Polskiego)

  - W 1929 r. było 17 linii o długości 46 km, przewożących średnio dziennie 238 tys. pasażerów.

  - W 1933 r. tramwaje miejskie dysponowały 47 km sieci i 14 liniami. W tymże roku powstaje nieduży odcinek nowych torów na ul. Kilińskiego od ul. Przejazd do ul. Narutowicza, z odgałęzieniem na ul. Składową od ul. Kilińskiego do ul. Skwerowej (POW).

  - Następne lata, aż do wybuchu drugiej wojny światowej, nie wykazują już znaczniejszej rozbudowy sieci. W 1934 r. powstają niewielkie odcinki nowych torów: przedłużenie ul. Narutowicza od ul. Tramwajowej do ul. Zagajnikowej i na ul. Łagiewnickiej od Bałuckiego Rynku do ul. Biegańskiego.

  - Dopiero w latach 1945 - 46 linie tramwajowe miejskie wydłużono, zgodnie z interesami łodzian, do przedmieścia: Zdrowie, Ruda Pabianicka, Żabieniec i Julianów.
  Po drugiej wojnie światowej nastąpił dalszy rozwój łódzkiej komunikacji miejskiej. Powstały nowe trasy: na Stoki, Nowe Złoto, Karolew, na Łagiewnickiej, Warszawskiej i Wojska Polskiego. W 1951 r. pojawiły się tramwaje na całej długości Al. T. Kościuszki i Zachodniej, odciążając bardzo zatłoczoną Piotrkowską, co pozwoliło nawet na likwidację tramwajów na odcinku od Pl. Wolności do F. Żwirki.

  - W międzyczasie MPK otrzymuje pierwszych 7 wozów autobusowych i od dnia 11 października 1948 r. uruchamia pierwszą w mieście linię autobusową "A" na odcinku: Pl. Niepodległości - Józefów, a następnie od toru kolejowego do Józefowa wzdłuż ul. Rzgowskiej.

  - W 1951 r. uruchomiona zostaje następna linia autobusowa po ul. Piotrkowskiej między Pl. Wolności i Pl. Niepodległości oraz w rozbudowie torów wydłużono trasę tramwajową do Zagrzewa.

  - Budowa mostów i wiaduktów pod i nad torami kolejowymi, otaczającymi Łódź, umożliwia usprawnienie ruchu i trasy tramwajowe wybiegły na dalekie przedmieścia, np.: Chojny, Retkinia, Kurak, Teofilów i Widzew.

  - W 1986 roku uruchomiono zajezdnię tramwajową przy ul. Telefonicznej zaliczaną do najnowocześniejszych w kraju. Istotny rozwój zanotowała komunikacja autobusowa, dla której wybudowano 3 nowe zajezdnie.

  - Od końca lat 70-tych następuje dostosowywanie tras tramwajowych do warunków ekonomicznych i zmian w organizacji ruchu drogowego w mieście. 1 lipca 2008 roku oddano do użytku trasę Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. Dokładnie w rok i jeden miesiąc po uruchomieniu trasy ŁTR, uruchomiono nową pętlę tramwajową IKEA/PORT ŁÓDŹ. Miejska trasa linii 11 została wydłużona o 3 (wówczas nie oddane jeszcze do użytku, łącznie z docelowym) przystanki z zajezdni Chocianowice do nowego punktu docelowego nazywanego po prostu "IKEA".

  - Od 1 kwietnia 2012 roku MPK – Łódź przejmuje obsługę komunikacyjną linii tramwajowych do Ozorkowa przez Zgierz oraz do Lutomierska przez Konstantynów.

  Aby wyobrazić sobie łączną długość tras obsługiwanych przez MPK-Łódź Spółka z o.o. należy sobie wyobrazić odległość większą niż ze Świnoujścia do Ustrzyk Dolnych w Bieszczadach.

  Tabor MPK-Łódź


  Stan na: 27.12.2012 r.

  Autobusy:

  MPK- Łódź Spółka z o.o. dysponuje 383 autobusami.

  Solaris Urbino 18 (EEV+klimatyzacja) (15 sztuk)
  İmage
  Rok produkcji – 2011 liczba miejsc siedzących – 44, stojących- 121 silnik DAF o pojemności 9186 cm3, moc silnika 231kW, czystość spalin EEV, automatyczna skrzynia biegów Voith 864.5, klimatyzacja przedziału pasażerskiego i kierowcy

  Solaris Urbino 12 (EEV+klimatyzacja) (30 sztuk)
  İmage

  Solaris Urbino 18 (62 sztuk)
  İmage
  Autobus przegubowy, niskopodłogowy, rok produkcji 2008.
  Liczba miejsc: siedzących 42+1, stojących 127.
  Normy czystości spalin Euro 5
  Układ napędowy: silnik o mocy 231 kW, skrzynia biegów automatyczna.

  Mercedes Benz 628 Conecto G (10 sztuk)
  İmage
  Rok produkcji – 2010 liczba miejsc siedzących – 43, stojących- 127 silnik Mercedes-Benz OM 457 LA o pojemności 11967 cm3, moc silnika 260kW, czystość spalin EEV, automatyczna skrzynia biegów Voith 864, klimatyzacja stanowiska kierowcy.

  Mercedes Benz 628 Conecto LF (15 sztuk)
  İmage
  Rok produkcji – 2010 liczba miejsc siedzących – 29, stojących- 72 silnik Mercedes-Benz OM 926LA o pojemności 7201 cm3, moc silnika 210kW, czystość spalin EEV, automatyczna skrzynia biegów ZF 502, klimatyzacja stanowiska kierowcy.

  Mercedes-Benz O 530 Citaro (12 sztuk)
  İmage
  Autobus miejski jednoczłonowy, niskopodłogowy, rok produkcji 2007.
  Liczba miejsc: siedzących 29+1, stojących 76.
  Normy czystości spalin Euro 3 + Voith
  Układ napędowy: z silnikiem diesla, skrzynia biegów automatyczna.

  Mercedes-Benz O 530 G Citaro (7 sztuk)
  İmage
  Autobus przegubowy, niskopodłogowy, rok produkcji 2006.
  Liczba miejsc: siedzących 42+1, stojących 123.
  Normy czystości spalin Euro 3
  Układ napędowy: silnik o mocy 260 kW, skrzynia biegów automatyczna.

  Mercedes-Benz O 345 G Conecto (30 sztuk)
  İmage
  Autobus przegubowy, średniopodłogowy, rok produkcji 2006.
  Liczba miejsc: siedzących 48+1, stojących 124.
  Normy czystości spalin Euro 3
  Układ napędowy: silnik o mocy 220 kW, skrzynia biegów automatyczna.

  Mercedes-Benz O 530 Citaro (23 sztuki)
  İmage
  Autobus jednoczłonowy, niskopodłogowy, rok produkcji 2000-2001,
  Liczba miejsc: siedzących 30, stojących 77.
  Normy czystosci spalin Euro 2
  Układ napędowy: silnik o mocy 185 kW, skrzynia biegów automatyczna.

  Mercedes-Benz O405N2 (1 sztuka)
  İmage
  Autobus jednoczłonowy, niskopodwoziowy, lata produkcji 1994-97.
  Liczba miejsc: siedzących 31, stojących 71.
  Normy czystości spalin Euro 1 i Euro 2 /najnowsze/.
  Układ napędowy: silnik o mocy 184 kW, skrzynia biegów automatyczna.

  Mercedes-Benz O405 GN (29 sztuk)
  İmage
  Autobus przegubowy, niskopodłogowy, rok produkcji 1995-1996.
  Liczba miejsc: siedzących 46+1, stojących 113.
  Normy czystości spalin Euro 2.
  Układ napędowy: silnik o mocy 220 kW (300 KM), skrzynia biegów automatyczna.

  Volvo 7700A (14 sztuk)
  İmage
  Autobus przegubowy /18 m /, niskopodłogowy, rok produkcji 2007.
  Liczba miejsc: siedzących 42+1, stojących 114
  Normy czystości spalin Euro 4
  Układ napędowy: silnik o mocy 228 kW, skrzynia biegów automatyczna.

  Volvo 7700 (5 sztuk)
  İmage
  Autobus jednoczłonowy /12 m /, niskopodłogowy, rok produkcji 2007.
  Liczba miejsc: siedzących 29+1, stojących 67
  Normy czystości spalin Euro 4
  Układ napędowy: silnik o mocy 193 kW, skrzynia biegów automatyczna.

  Volvo 7000A (13 sztuk)
  İmage
  Autobus przegubowy, niskopodłogowy, lata produkcji 2001-2002
  Liczba miejsc: siedzących 42, stojących 133.
  Norma czystości spalin Euro 2 i 3
  Układ napędowy: silnik o mocy 199 kW, skrzynia biegów automatyczna.

  Volvo 7000 (39 sztuk)
  İmage
  Autobus jednoczłonowy, niskopodłogowy, lata produkcji 2000-2003
  Liczba miejsc: siedzących 30, stojących 78.
  Normy czystosci spalin Euro 2 i 3
  Układ napędowy: silnik o mocy 158 kW, skrzynia biegów automatyczna.

  Volvo B10L (17 sztuk)
  İmage
  Autobus jednoczłonowy, niskopodłogowy, lata produkcji 1998-1999.
  Liczba miejsc: siedzących 34, stojących 75.
  Normy czystości spalin Euro 2.
  Układ napędowy: silnik o mocy 180 kW, skrzynia biegów automatyczna.

  Jelcz M081 MB3 "VERO" (17 sztuk)
  İmage
  Autobus jednoczłonowy (8 m dł.), niskopodłogowy, rok produkcji 2006.
  Liczba miejsc: siedzących 14, stojących 22
  Norma czystości spalin Euro 3
  Układ napędowy: silnik 100 kW,
  skrzynia biegów manualna.

  Jelcz M121MB3 (34 sztuk)
  İmage
  Autobus jednoczłonowy, niskopodłogowy, rok produkcji 2005-2006.
  Liczba miejsc: siedzących 30, stojacych 68
  Normy czystości spalin Euro 3
  Układ napędowy: silnik 185 kW,
  skrzynia biegów automatyczna.

  Ikarus 280 (10 sztuk)
  İmage
  Autobus przegubowy lata produkcji 1992-1995.
  Liczba miejsc: siedzących 36, stojących 111.
  Normy czystości spalin Euro 1.
  Układ napędowy: silnik o mocy 180 kW, skrzynia biegów automatyczna.

  Wagony tramwajowe:


  Stan na: 18.12.2012 r.
  MPK- Łódź Spółka z o.o. dysponuje 474 wagonami tramwajowymi.

  PESA 122 (10 sztuk)
  İmage
  Wagon pięcioczłonowy, niskopodłogowy. Rok produkcji 2007.
  Liczba miejsc: siedzących 63, stojących 133 (5 osób na m2).
  Układ napędowy: energoelektroniczny, 4 trójfazowe asynchroniczne silniki prądu przemiennego o łącznej mocy 420 kW; klimatyzacja.

  CITYRUNNER (15 sztuk)
  İmage
  Wagon pięcioczłonowy, niskopodłogowy. Rok produkcji 2001.
  Liczba miejsc: siedzących 59, stojących 116 (5 osób na m2).
  Układ napędowy: energoelektroniczny, 4 silniki prądu przemiennego o łącznej mocy 400 kW.

  Tramwaj 805Na zmodernizowany (6 sztuk)
  İmage
  Tramwaj 805Na zmodernizowany (trzydrzwiowe nadwozie)

  Tramwaj 805Na zmodernizowany napęd (4 sztuki)
  İmage
  Jednoczłonowy, zmodernizowany. Lata modernizacji 2005-2006.
  Liczba miejsc: siedzących 20, stojących 79 (5 osób na m2).
  Układ napędowy: energoelektroniczny, 4 silniki prądu przemiennego o łącznej mocy 160 kW.

  Tramwaj 805Na zmodernizowany (142 sztuk)
  İmage
  Jednoczłonowy, zmodernizowany. Lata modernizacji 2004-2005.
  Liczba miejsc: siedzących 20, stojących 79 (5 osób na m2).
  Układ napędowy: 4 silnik prądu stałego o łącznej mocy 160 kW.

  Tramwaj 805Na zmodernizowany napęd (20 sztuk)
  İmage
  Jednoczłonowy, zmodernizowany. Lata modernizacji 1997-1999.
  Liczba miejsc: siedzących 20, stojących 79 (5 osób na m2).
  Układ napędowy: energoelektroniczny, 4 silniki prądu stałego lub przemiennego o łącznej mocy 160 kW.

  Tramwaj 805Na (254 sztuk)
  İmage
  Jednoczłonowy starszej generacji, lata produkcji 1977-1990.
  Liczba miejsc: siedzących 20, stojących 79 (5 osób na m2).
  Układ napędowy: 4 silnik prądu stałego o łącznej mocy 160 kW.

  Düewag M6S (6 sztuk)
  İmage
  Wagon dwuczłonowy, dwukierunkowy. Lata produkcji 1976, 1977.
  Liczba miejsc: siedzących 36, stojących 65 (5 osób na m2).
  Układ napędowy: pośredni/automatyczny, 2 silniki o łącznej mocy 300kW.

  Düewag GT8N (6 sztuk)
  İmage
  Wagon trójczłonowy, jednokierunkowy, z sekcją niskopodłogową. Rok produkcji 1962, gruntowna modernizacja w 1993.
  Liczba miejsc: siedzących 54, stojących 125 (5 osób na m2).
  Układ napędowy: bezpośredni, 2 silniki o łącznej mocy 240kW.

  Düewag GT6 (9 sztuk)
  İmage
  Wagon dwuczłonowy, jednokierunkowy. Lata produkcji 1957-1964.
  Liczba miejsc: siedzących 42, stojących 108 (5 osób na m2).
  Układ napędowy: bezpośredni, 2 silniki o łącznej mocy 220kW.

  Düewag GT8ZR (2 sztuki)
  İmage
  Wagon trójczłonowy, dwukierunkowy. Rok produkcji 1969.
  Liczba miejsc: siedzących 52, stojących 150 (5 osób na m2).
  Układ napędowy: bezpośredni, 4 silniki o łącznej mocy 260kW.
  Pozdrawiam,
  MrYanke$
Prosiłbym o malutkie odświeżenie czyli dodanie do taboru nowych MB 628 Conecto B02 z Euro 6 oraz MB Conecto G B02 i MB Conecto B01.
Również proszę o zaktualizowanie stanu taboru tramwajowego ponieważ doszło jeszcze 13 sztuk Duewag-ów M8C.
Wątek nie był dawno aktualizowany...:(
No i o Pesie Swing nie zapomnijmy.
Ja może nie pamiętam za dobrze Od kiedy to po Łodzi jeździły MBO405(G) ale już dawno zostały wycofane:)
Sporo O405GN przyjechało w 2007/2008 jako używki z zachodu, ostatnie zostały wycofane w 2016:-)
Dużo się zmieniło teraz od tamtego czasu:D
Mercedes-Benz O 530 Citaro (23 sztuki) - ten ze zdjęcia z szarym zderzakiem miał pierwsze drzwi na przycisk a 2 i 3 były otwierane przez pasażerów. Aktualnie służy on MPK Łódź jako pojazd reklamowy. Niedawno były w nim takie eventy jak AnimalBus czy autobus dla bezdomnych.
Kilka tych O530 Citaro jeździ teraz w Zgierskim Markabie.
https://m.facebook.com/story.php?story_f...7792674763
I wszystko jasne:)
Cytat:Za 10 miesięcy po Łodzi zacznie kursować 46 nowych, niskopodłogowych i klimatyzowanych autobusów marki Solaris. Dzisiaj przedstawiciele konsorcjum Solaris Bus & Coach oraz „PEKAO LEASING” podpisali z MPK – Łódź umowę na dziesięcioletni najem autobusów, wraz z ich serwisowaniem i finansowaniem.

Kontrakt opiewa na ponad 125 mln zł brutto. Termin dostawy autobusów to 03.06.2019. Zgodnie z podpisaną umową do Łodzi trafi 20 sztuk modelu przegubowego Urbino 18 (135 miejsc ogółem, w tym 38 siedzących) oraz 26 pojazdów o standardowej długości Urbino 12 (85 miejsc ogółem, w tym 26 siedzących).
- Solarisy już jeżdżą już po naszych drogach, mamy 146 takich pojazdów. Stawiamy na transport publiczny, stąd kolejna wymiana wyeksploatowanych pojazdów – podkreśla Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Obecnie Solarisy stanowią 37 proc. łódzkiego taboru autobusowego. Zamówienie na 46 pojazdów dotyczy najnowszej generacji Solarisów Urbino, która zadebiutuje w MPK-Łódź.
- Przede wszystkim autobusy czwartej generacji są lżejsze i wykonane z materiałów bardziej przyjaznych środowisku. W 80 proc. poddają się one recyklingowi – tłumaczy Zbigniew Palenica, wiceprezes Solarisa ds. sprzedaży. – Poza tym staramy się wprowadzać takie rozwiązania by przyspieszać serwisowanie. W związku z tym wszystkie elementy autobusów, potrzebne do codziennej eksploatacji, powinny być dostępne w Polsce. Dzięki temu w sytuacji, gdy autobus popsuje się w weekend, w poniedziałek będzie mógł już jeździć.

Autobusy Solarisa będę w 100 proc. niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację i automaty biletowe. Nowością będą zamontowane na dachu 20 autobusów panele fotowoltaiczne. Dzięki temu, wytwarzana ze słońca energia elektryczna, będzie redukować zapotrzebowanie na prąd, który standardowo wytwarzany jest w pojeździe z pracy silnika spalinowego. To rozwiązanie sprawi, że silniki Solarisów, spełniające restrykcyjną normę środowiskową Euro VI , będą emitować do atmosfery jeszcze mniej zanieczyszczeń.

- Silniki spełniające normę Euro VI są 80 proc. bardziej ekologiczne niż Euro V. Do tego łódzkie MPK stosuje dodatkowe rozwiązanie bilansujące energię, czyli fotowoltaikę. Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu autobusów mogą zasilać w prąd takie urządzenia, jak kasowniki czy biletomaty – wyjaśnia Zbigniew Palenica.

MPK – Łódź na razie zamierza przetestować to rozwiązanie, stąd nie wszystkie zamówione autobusy będą wyposażone w panele fotowoltaiczne.

Firma Solaris pierwsze dostawy autobusów miejskich do Łodzi zrealizowała w 2000 r.
- Obecnie sprzedajemy autobusy do 32 krajów siedmiuset klientom od Barcelony po Rygę. Łódź jest dla nas tak samo ważna Berlin czy Mediolan – zapewnia Palenica.

MPK – Łódź zdecydowało się po raz kolejny na formę wynajmu Solarisów. Ostatnią taką umowę podpisano w 2014 r.
- Dzięki dziesięcioletniej umowie najmu znamy koszty utrzymania pojazdu przez ten czas i wiemy, że dostawca zapewni jego prawidłowe działanie na oryginalnych częściach – wyjaśnia Zbigniew Papierski, prezes MPK – Łódź. - Po dziesięciu latach mamy opcję kupić te autobusy za tzw. wartość końcową. Nie musimy jednak z niej korzystać.

Nowe Solarisy zastąpią wysłużone autobusy marki Volvo i Jelcz.
"Mamy komplet! Wszystkie dwanaście Pes Swing zostało dostarczonych i kursuje Łodzi:)

Zanim MPK – Łódź zapłaci producentowi za nowe SWINGI, muszą one przejść tzw. test niezawodności, czyli bezawaryjnie przejechać 3 tys. km (każdy tramwaj). Zwykle trwa on około dwóch tygodni. Każdy tramwaj przed dostawą do Łodzi przeszedł próby ruchowe na torze testowym firmy PESA, natomiast skuteczność układów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo została zweryfikowana podczas kontroli jakości.

Do tej pory test niezawodności przeszło dziesięć z dwunastu zamówionych tramwajów. Jedenasta PESA SWING jest w trakcie testu, przejechała około 1500 km. Natomiast dwunasty tramwaj, który został dostarczony w nocy z 4 na 5 grudnia, rozpoczął test niezawodności w sobotę.

Zgodnie z umową tramwaje miały zostać dostarczone do 15 października 2018 r. Trzy wagony dotarły do Łodzi po tym terminie. PESA tłumaczy, że opóźnienia wynikały z powodu problemów producenta, które miały wpływ na terminowość dostaw podzespołów i komponentów potrzebnych do budowy pojazdów.

- Spółka przechodzi restrukturyzację, dzięki wprowadzonym zmianom i pozyskaniu inwestora odzyskała płynność finansową, realizuje produkcję, a jednym z pierwszych klientów, którym dostarczono wszystkie tramwaje, jest właśnie Łódź – podkreśla Maciej Grześkowiak, szef zespołu PR firmy PESA."
Zdjęcia na:

https://www.facebook.com/173807792674763...909249867/
Przekierowanie