Strefa OMSI

Pełna wersja: Dzieła osierocone
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Witajcie! :czesc:

     Zapewne wielu z was w przeszłości chciało wydać modyfikacje do czegoś co dziś jest porzucone przez autora dodatku, wtedy spotykaliście się z ścianą oporu jaką jest (nie)zgoda twórcy.
Dziś mamy sytuację w której brakuje mam dawnej społeczności twórczej, więc w niektórych sytuacjach kontakt z autorem (-ami) jest niemożliwy.
Wg. prawa dzieło takie w którym nie ma możliwości dotarcia do właścicieli praw autorskich, staje się dziełem osieroconym.
Nie oszukujmy się, forum stało się już zakątkiem Abandonware, gdyż autorzy opuścili wsparcie dla swoich dodatków, ale nadal nie wygasły prawa autorskie.

     Dlatego apeluję do Szanownej Moderacji i ich Przełożonych o przemyślenie poważnej już sprawy jaką jest zezwolenie na rozpowszechnianie i modyfikację dzieł Abandonware,
(bo już w wielu przypadkach dzieło osierocone było "reupload'owane") do czasu w którym autorzy powrócą lub/i zażądają usunięcia dzieł niezgodnych z ich licencją (Wtedy dzieło nie jest już osierocone).


Pozdrawiam!
Obiecałem odpowiedzieć, więc to czynię.
Dzieła osierocone to określona kategoria prawna, uregulowana w Polsce w 2015 roku. Pozwolę sobie zatem zacytować odpowiedni akt prawny:
"Korzystanie z utworów osieroconych na podstawie ust. 2, jest dozwolone w celu realizacji służących interesowi publicznemu statutowych zadań podmiotów wymienionych w ust. 2 [...] Wolno korzystać, zgodnie z ust. 2, także z utworów osieroconych, które nie zostały opublikowane albo nadane, jeżeli za zezwoleniem uprawnionych, którym przysługiwały autorskie prawa majątkowe do tych utworów w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 2, utwory te zostały publicznie udostępnione przez jeden z podmiotów wymienionych w ust. 2, o ile można zakładać, że uprawnieni nie sprzeciwiliby się takiemu korzystaniu."

Z kolei prawa autorskie w internecie zazwyczaj opierają się na licencjach Creative Commons, według których autor nie traci prawa do swoich dzieł, ale:
-według licencji CC0 autor niejako zrzeka się praw autorskich, a jego dzieło trafia do domeny publicznej,
-według licencji CC BY można wykorzystywać dzieło w dowolny sposób, jednak należy zawsze podać dane autora,
-według licencji CC SA utwór można wykorzystywać dowolnie, ale przy zachowaniu tej samej licencji.
Licencje mogą się łączyć między sobą.

Podsumowując, jeżeli autor na to nie zezwoli, nie można wykorzystywać jego dzieł, nawet, jeżeli sam jest już nieaktywny. W wypadku braku aktywności autora utrzymuje się w mocy jego ostatnią decyzję, definiującą sposób wykorzystania jego dzieł.
Przekierowanie